SMART CITY ENERGY SOLUTIONS

NRG Accounting

Experts in complexe energievraagstukken in de openbare ruimte.

NRG Accounting geeft invulling aan het (softwarematig) ontsluiten en optimaliseren van laadvoorzieningen in en naar de openbare ruimte.

NRG Accounting streeft naar het toepassen van een eenduidig centraal besturingssysteem waaraan alle laadvoorzieningen gekoppeld kunnen worden.  Vanaf één systeem alle laadvoorzieningen beheren, aansturen en veranderen.

Pasbeheer systeem

Operator systeem

Verlaag de kosten en versnel de plannen door een centraal besturings- en monitoringssysteem toe te passen.

Strategie

Visie en Beleid

Uitrol openbare stroomvoorzieningen voor derden gebruik
Laadvisie
Bouwplaats van de toekomst

Projectmanagement

Project voorbereiding en uitvoering

Opstellen technische programma van eisen (hardware)
Projectcoördinatie
Aanvragen vaste stroomvoorzieningen

Pasbeheersysteem

Grid Service Provider

Monitoring en beheer van alle laadsessies

Laadpaal beheer

Grid Point Operator

Het koppelen van elk type laadpunt middels OCPP

Onze opdrachtgevers

nl_NL_formal