SMART CITY ENERGY SOLUTIONS

NRG Accounting

Experts in complexe energievraagstukken in de openbare ruimte.

NRG Accounting geeft invulling aan het (softwarematig) ontsluiten en optimaliseren van energieaansluitingen in en naar de openbare ruimte.

NRG Accounting streeft naar het toepassen van een eenduidig centraal besturingssysteem waaraan alle stroomvoorzieningen in de buitenruimte gekoppeld kunnen worden.  Vanaf één systeem alle (openbare) stroomvoorzieningen kunnen beheren, aansturen en veranderen.

Verlaag de kosten en versnel de plannen door een centraal besturingssysteem toe te passen.

Strategie

Visie en Beleid

Uitrol openbare stroomvoorzieningen voor derden gebruik
Laadvisie
Bouwplaats van de toekomst

Uitvoering

Project voorbereiding en uitvoering

Opstellen technische programma van eisen (hardware)
Projectcoördinatie
Aanvragen vaste stroomvoorzieningen

Projectmatig beheer

Monitorings- en besturingsplatform

Monitoring van stroompunten
Besturing van stroompunten

Stadsbreed beheer

Implementeren van een Grid Point Operator-systeem (GPO)

Combineren van verschillende type stroompunten
Koppelen van Grid Service Providers

Onze opdrachtgevers