Bouwbedrijven

De dienstverlening van NRG Accounting ondersteunt bouwbedrijven in het verkrijgen, gebruiken en beheren van vaste stroomvoorzieningen.

Het gebruiken van vaste stroomvoorzieningen kent steeds meer uitdagingen

Voor bouwbedrijven ligt er een grote uitdaging om de landelijke regelgeving te blijven volgen. Materieel dient geëlektrificeerd te worden, aggregaten mogen niet meer ingezet worden en de bouwprocessen moeten sneller.

Daarbovenop komt dat externe ontwikkelingen er toe leiden dat de doelstellingen nog moeilijker te behalen zijn.

Vanuit de netbeheerder zijn er sterk oplopende doorlooptijden in het verkrijgen van een tijdelijke bouwaansluiting. Het verkrijgen van een aansluiting loopt al snel op van enkele tientallen weken tot een jaar. Daarbij komt ook dat het net steeds ‘voller’ raakt. Op steeds meer plekken is het de komende jaren niet meer mogelijk om een grootverbruikaansluiting te krijgen.

Vanuit de laadbehoefte stijgt de energievraag op en rondom de bouwplaats. Het inzetten van geëlektrificeerd materieel is steeds vaker een vereiste vanuit de opdrachtgever. Dit zorgt weer voor een toename in de stroombehoefte vanuit vaste aansluitingen. 

Oplopende materiaalkosten in het bouwproces zorgen er voor dat er geen budget meer is om ook nog stijgende energiekosten op te vangen.

De dienstverlening van NRG Accounting is er op gericht om bovengenoemde uitdagingen op te lossen. Door in te zetten op het maximaal benutten van bestaande stroombronnen en het opnemen van de (bouw)aansluiting in ons monitorings- en besturingssysteem.

Overal toepasbaar

Voor elke situatie kan maatwerk geleverd worden. Het monitorings- en besturingssysteem kan al worden ingezet zonder het maken van aanpassingen aan de huidige energievoorziening.

Lagere kosten

Door gebruik te maken van bestaande stroomvoorzieningen wordt voorkomen dat hoge energiekosten nodig zijn voor het realiseren en in stand houden van nieuwe aansluitingen. 

Het monitoren levert inzichten op waarop automatische bijsturingen uitgevoerd kunnen worden om de energiekosten verder te verlagen.

Real time inzicht

Door het opnemen van stroompunten in het monitorings- en besturingssysteem kan er real-time inzicht worden gegeven in het energieverbruik. 

Open-source

Het monitorings- en besturingssysteem maakt gebruik van open-source communicatieprotocollen. Hiermee kan elke stroombron worden aangestuurd vanuit één omgeving zonder vendor-lock in.

Direct te gebruiken

Door gebruik te maken van bestaande stroomvoorzieningen kan er direct worden gestart met het bouwproces.

Ook voor het opnemen van de stroompunten in het monitorings- en besturingssysteem zijn investeringen in hardware niet direct benodigd.

Samen aan de slag? 

Het organiseren van een vaste aansluiting start met de Stroomkaart. Via de Stroomkaart wordt nagegaan welke aansluitingen in de omgeving ingezet kunnen worden. Geen bekend stroompunt beschikbaar? Wij gaan op zoek in de omgeving om alsnog snel een aansluiting te vinden.

Waar nodig adviseren wij in samenwerking met onze partners over het optimaal inrichten van de energiebehoefte. Hierbij wordt gekeken naar de optimale aansluiting op en naar de bouwplaats én naar de voorzieningen die benodigd zijn buiten de bouwplaats, zoals bijvoorbeeld vaste laadvoorzieningen op een werf.

Samen met onze partners begeleiden we het realisatieproces in het verkrijgen van de vaste aansluiting naar of op de bouwplaats.

Het gebruik van de stroomvoorziening wordt constant gemonitord vanuit het NRG-platform. Hierdoor is altijd inzicht in het energieverbruik en kunnen periodieke adviesrapportages worden opgesteld.

Daarnaast beschikt het platform over verschillende mogelijkheden om automatisch energieprocessen aan te sturen, zoals het (de)activeren van processen op basis van de beschikbare energiebehoefte.

Projecten 

Bouwbedrijven

KWS-infra

KWS-Infra heeft in 2021 de Nieuwezijds Voorburgwal heringericht. Hierbij is gebruik gemaakt van een tweetal elektrische bronbemalingen. Om de bronbemalingen van stroom te voorzien werd

Lees meer »
Bouwbedrijven

Van Gelder

NRG Accounting heeft voor de firma Van Gelder – Kabels en Leidingen een advies opgesteld en uitgevoerd over het laden van het geëlektrificeerd materieel dat

Lees meer »