Advies Gemeente Amsterdam

Voor de Gemeente Amsterdam heeft NRG Accounting het volledige areaal aan marktvoorzieningen geanalyseerd. Vanuit de gemaakte analyse is een beheerstuk opgesteld waarin het aantal marktvoorzieningen kan worden teruggedrongen, kosten worden verlaagd en de voorzieningen bij vervanging toekomstbestendig kunnen worden gemaakt.

Advies Gemeente Leiden

Voor de Gemeente Leiden heeft NRG Accounting een beleidsstuk uitgewerkt over hoe de Gemeente Leiden de exploitatie kan vormgeven van al haar openbare stroomvoorzieningen.