Cookie Policy | Cookie beleid

Dit Cookiebeleid is van toepassing op de website nrgaccounting.nl. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies zoals beschreven in dit beleid. Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites worden geplaatst op uw apparaat wanneer u de website bezoekt. Ze worden vaak gebruikt om websites efficiënter te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Welke cookies gebruiken wij? Op nrgaccounting.nl gebruiken we alleen functionele cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het correct functioneren van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u kunt inloggen op uw account, dat uw voorkeuren worden onthouden en dat de website goed wordt weergegeven op verschillende apparaten. Hoe kunt u cookies beheren? U kunt uw browserinstellingen aanpassen om het gebruik van cookies te beheren. Dit kan onder meer inhouden dat u cookies blokkeert, dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer een website een cookie wil plaatsen, of dat u reeds geplaatste cookies verwijdert. Houd er echter rekening mee dat het blokkeren van cookies van invloed kan zijn op de functionaliteit van de website. Wijzigingen in ons cookiebeleid We kunnen dit cookiebeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld te voldoen aan wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze cookiepraktijken weer te geven. We raden u aan om regelmatig deze pagina te bezoeken voor de meest recente informatie over ons cookiebeleid. Contact opnemen Als u vragen heeft over ons cookiebeleid, neem dan gerust contact met ons op via privacy@nrgaccounting.nl. Dit cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 20 februari 2024.

———

Dit Privacyoverzicht beschrijft hoe NRG Accounting uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt wanneer u onze website nrgaccounting.nl bezoekt. Welke informatie verzamelen wij? Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, zoals uw IP-adres, browsertype, internetprovider, verwijzende/exit-pagina’s, besturingssysteem, datum-/tijdstempels en klikstromen op de website. We verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Hoe gebruiken wij deze informatie? We gebruiken de verzamelde informatie om de werking van onze website te verbeteren, om trends te analyseren, om de website te beheren en om demografische informatie te verzamelen voor geaggregeerd gebruik. We gebruiken geen persoonlijk identificeerbare informatie voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Hoe beschermen wij uw informatie? We nemen passende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot medewerkers die deze informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren. Delen wij uw informatie met derden? Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is om onze website te beheren en te onderhouden. Wat zijn uw rechten? U heeft het recht om te vragen welke persoonlijke gegevens wij van u hebben en om deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. Hoe kunt u contact met ons opnemen? Als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u uw persoonlijke gegevens wilt bijwerken, corrigeren of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@nrgaccounting.nl. Wijzigingen in ons privacybeleid We kunnen dit privacyoverzicht van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld te voldoen aan wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze privacypraktijken weer te geven. We raden u aan om regelmatig deze pagina te bezoeken voor de meest recente informatie over ons privacybeleid. Dit privacyoverzicht is voor het laatst bijgewerkt op 20 februari 2024.

This Cookie Policy applies to the website nrgaccounting.nl. By using our website, you consent to the placement of cookies as described in this policy.

What are cookies? Cookies are small text files placed by websites on your device when you visit the website. They are often used to make websites work more efficiently and to provide information to the website owners.

What cookies do we use? At nrgaccounting.nl, we only use functional cookies. These are cookies that are necessary for the proper functioning of the website. For example, they ensure that you can log in to your account, that your preferences are remembered, and that the website is displayed correctly on various devices.

How can you manage cookies? You can adjust your browser settings to manage the use of cookies. This may include blocking cookies, being notified when a website wants to place a cookie, or deleting cookies already placed. However, please note that blocking cookies may affect the functionality of the website.

Changes to our cookie policy We may update this cookie policy from time to time to, for example, comply with legal requirements or reflect changes in our cookie practices. We encourage you to visit this page regularly for the most up-to-date information on our cookie policy.

Contact us If you have any questions about our cookie policy, feel free to contact us at privacy@nrgaccounting.nl.

This cookie policy was last updated on February 20, 2024.

———

This Privacy Overview describes how NRG Accounting collects, uses, and protects your personal data when you visit our website nrgaccounting.nl.

What information do we collect? When you visit our website, we may automatically collect certain information, such as your IP address, browser type, internet service provider, referring/exit pages, operating system, date/time stamps, and website clickstreams. We do not collect personally identifiable information without your explicit consent.

How do we use this information? We use the collected information to improve the functionality of our website, analyze trends, manage the website, and gather demographic information for aggregated use. We do not use personally identifiable information for marketing purposes without your explicit consent.

How do we protect your information? We take appropriate measures to protect your personal data from unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction. We limit access to your personal data to employees who need this information to perform their duties.

Do we share your information with third parties? We do not share your personal data with third parties unless required by law or necessary to manage and maintain our website.

What are your rights? You have the right to request what personal data we have about you and to correct, update, or delete it. You can also object to the use of your personal data for marketing purposes.

How can you contact us? If you have questions about our privacy policy or if you want to update, correct, or delete your personal data, you can contact us via privacy@nrgaccounting.nl.

Changes to our privacy policy We may update this privacy overview from time to time, for example, to comply with legal requirements or reflect changes in our privacy practices. We recommend that you regularly visit this page for the most recent information about our privacy policy.

This privacy overview was last updated on 20 February 2024.

nl_NL_formal