Construction companies

Through its service NRG Accounting supports construction companies to obtain, use and manage fixed power sources.

The use of fixed power sources is becoming more challenging.

To keep up with national regulations is a big challenge for construction companies. Machinery needs to be electrified, generators are no longer allowed and construction processes need speeding up.

On top of that external developments make it even harder to reach these goals.

The network operator has growing waiting times in obtaining a temporary power source for construction sites, which can take anywhere from 10 weeks up to a year. The power grid is becoming more and more saturated, so in the years to come obtaining a large volume power source will become increasingly difficult in certain areas.

The need to charge makes the energy demands rise around construction sites. The use of electric machinery is growing more and more common as a condition set by the client., which makes the demand for fixed power sources grow as well. 

Besides the increasing material costs in construction , the budgets are not able to cope with rising energy costs on top of that.

NRG Accounting strives to overcome these challenges by maximizing the use of existing power sources and by connecting new power sources to our monitoring and operating system.

Applicable anywhere

Our monitoring and operating system can used without making any modifications to the current power source.

Lower costs

By using existing power sources we can prevent high energy costs to construct or maintaining new power sources. 

By monitoring we can make automated adjustments to lower energy costs even more.

Real time monitoring

By connecting power sources to the NRG Accounting monitoring and operating system the use of energy can be monitored in real time. 

Open-source

The NRG Accounting monitoring and operating system uses open source protocols for communication. This way any type of power source can be managed from a single system without the risk of a vendor lock in.

Ready to go

By using existing power sources, construction can start immediately.

To connect a power source to our monitoring and operating system no investments in hardware are required.

Let's work together 

Het organiseren van een vaste aansluiting start met de Stroomkaart. Via de Stroomkaart wordt nagegaan welke aansluitingen in de omgeving ingezet kunnen worden. Geen bekend stroompunt beschikbaar? Wij gaan op zoek in de omgeving om alsnog snel een aansluiting te vinden.

Waar nodig adviseren wij in samenwerking met onze partners over het optimaal inrichten van de energiebehoefte. Hierbij wordt gekeken naar de optimale aansluiting op en naar de bouwplaats én naar de voorzieningen die benodigd zijn buiten de bouwplaats, zoals bijvoorbeeld vaste laadvoorzieningen op een werf.

Samen met onze partners begeleiden we het realisatieproces in het verkrijgen van de vaste aansluiting naar of op de bouwplaats.

Het gebruik van de stroomvoorziening wordt constant gemonitord vanuit het NRG-platform. Hierdoor is altijd inzicht in het energieverbruik en kunnen periodieke adviesrapportages worden opgesteld.

Daarnaast beschikt het platform over verschillende mogelijkheden om automatisch energieprocessen aan te sturen, zoals het (de)activeren van processen op basis van de beschikbare energiebehoefte.

Projects 

Construction companies

KWS-infra

KWS-Infra heeft in 2021 de Nieuwezijds Voorburgwal heringericht. Hierbij is gebruik gemaakt van een tweetal elektrische bronbemalingen. Om de bronbemalingen van stroom te voorzien werd

Lees meer »
Construction companies

Van Gelder

NRG Accounting heeft voor de firma Van Gelder – Kabels en Leidingen een advies opgesteld en uitgevoerd over het laden van het geëlektrificeerd materieel dat

Lees meer »