Gemeenten en Overheden

De dienstverlening van NRG Accounting ondersteunt gemeenten en overheden in strategie, uitvoering en beheervraagstukken over het gebruiken van energie in de openbare ruimte. 

Faciliteren van stroom in de openbare ruimte vanuit verschillende sectoren

Voor Gemeenten en Overheidsdiensten liggen er grote verantwoordelijkheden in het faciliteren van de energietransitie, vooral in de openbare ruimte. 

In de openbare ruimte zijn er veel verschillende energievragers die veelal moeten terugvallen op de inzet van een vervuilende dieselaggregaat indien er geen ondersteuning is vanuit de (lokale) overheid. Een effectieve ondersteuning betreft het plaatsen van vaste stroomvoorzieningen. Voor elke gebruiker van stroom in de openbare ruimte worden er steeds meer stroomvoorzieningen geplaatst, maar elke gebruiker kent zijn eigen aanpak.

Voor evenementen is het gebruikelijk dat er stroomvoorzieningen worden aangelegd die vaak door de gemeenten zelf wordt geëxploiteerd. De voorzieningen zijn vaak verliesleidend door het beperkte verbruik en soms worden er helemaal geen verbruiken in rekening gebracht. Een ander opkomend model betreft het volledig in exploitatie geven van de voorzieningen aan een marktpartij. De marktpartij plaatst hiervoor de hardware en sluit hierop eigen software aan om de voorzieningen efficiënt te kunnen beheren, een gebruiker kan enkel via de marktpartij stroom afnemen van de voorzieningen. De inkomsten of verliezen zijn voor de Gemeente.

Voor markten is het eveneens gebruikelijk dat er stroomvoorzieningen worden aangelegd, gefaciliteerd en geëxploiteerd vanuit de gemeente. In tegenstelling tot evenementenvoorzieningen zijn marktvoorzieningen vaak wel winstgevend, maar worden ook hier niet altijd de verbruiken in rekening gebracht.

Voor bouwlocaties wordt er momenteel nog niet veel vanuit de (lokale) overheid in vaste stroomvoorzieningen gefaciliteerd. Aannemers zijn op zichzelf aangewezen om de stroomvoorziening te organiseren.

Voor de automobiliteit is het meest voorkomende model een concessiemodel waarin de plaatsing en exploitatie bij een marktpartij wordt belegd. Inkomsten en verliezen zijn hierin eveneens voor de marktpartij, maar het risico wordt beperkt door een groeiende markt en beperkte opslag per kWh vanuit de Gemeente. Een gebruiker behoudt wel keuzevrijheid door het voorschrijven van open-source systemen in de aanbesteding.

Voor elke doelgroep is er een eigen aanpak, elke aanpak heeft voor- en nadelen. Het systeem van NRG Accounting combineert alle voordelen tot een compleet monitorings- en besturingssysteem. 

Open-source

Open-source vanwege de toepassing van het Open Charge Point Protocol. Dit betreft een Protocol dat wereldwijd wordt ondersteunt.

Hogere inkomsten

Inkomsten vloeien maximaal terug naar de gemeente.

Vrije energiekeuze

Gebruikers behouden op alle voorzieningen keuzevrijheid in stroomleverancier.

Overal toepasbaar

Voorzieningen kunnen eenvoudig sectoroverschrijdend ingezet worden, een laadpaal of evenementenstroompunt kan ook een bouwplaats voorzien van stroom. 

Behoudt ten alle tijde regie over alle stroomvoorzieningen .

Lagere kosten

Kennis en kunde kan gebundeld worden door samenwerking, beperken van het aantal aanbestedingen.

Samen aan de slag? 

Inventariseren van de bestaande stroomvoorzieningen en het plaatsen van deze stroomvoorzieningen op het platform www.stroomkaart.nl.

Opstellen van stadsbrede visie en vertaling naar beleidsstuk.

Indien gewenst worden er voor de verschillende doelgroepen separate stukken opgesteld. Bijvoorbeeld een visiestuk voor enkel de evenementenvoorzieningen.

Voor het kunnen aansturen en monitoren van stroompunten is aanvullende hardware benodigd. Het plaatsen hiervan kan in combinatie met regulier onderhoud of vervanging.

Wij ondersteunen in het opstellen van een passend programma van eisen.

 

Implementatie van eerste laag monitorings- en besturingssysteem. Bijvoorbeeld enkel het verslimmen, aansturen en monitoren van evenementen- en marktvoorzieningen.

Stadsbrede inzet van Centraal Besturings- en Monitoringssysteem waarbij stroompunten verschillende behoeftes kunnen voorzien. Vanuit een centraal systeem wordt de aansturing en monitoring geborgd.

Projecten 

Gemeenten en Overheden

Gemeente Leiden

Voor de Gemeente Leiden werkt NRG Accounting aan een stadsbrede aanpak in het monitoren en besturen van de markt- en evenementenvoorzieningen. Doel hierin is dat

Lees meer »
Gemeenten en Overheden

Gemeente Den Haag

Voor de Gemeente Den Haag levert NRG Accounting op verschillende stroompunten het besturings- en monitoringssysteem. Onder andere voor de stroompunten in het Zuiderpark. Voor deze

Lees meer »