Grid Point Operator

Het platform van NRG Accounting zorgt er voor dat elk type stroompunt vanuit een overkoepelend systeem gemonitord en bestuurd kunnen worden.

Een Grid Point Operator (GPO) is een nieuwe term afgeleid van de Charge Point Operator binnen de ev-sector. Een CPO verzorgt zowel de hardware als softwarematige levering van de laadpalen, inclusief installatie, onderhoud en storing. De CPO beschikt over gebruiksafspraken met de app/pasaanbieders. Een GPO lijkt in grote mate op de omschrijving van een CPO, echter een belangrijk verschil is dat onder de GPO-rol niet de taken vallen zoals onderhoud, installatie en levering van hardware. Een GPO dient wel alsnog de afspraken te borgen met de app/pasaanbieders.

Door het separaat houden van de taken zoals onderhoud, installatie en levering kan de GPO-rol overkoepelend worden ingericht voor verschillende type stroompunten. Hiermee kan vanuit één centraal monitorings- en besturingssysteem zowel laadpalen alswel evenement-, markt- of bouwstroompunten worden aangestuurd. 

Combineren van assets

De stap naar een Grid Point Operator-systeem betekend dat verschillende type stroompunten in de stad centraal gemonitord en aangestuurd worden. 

Elk type stroompunt kan worden gevoegd in een overkoepelend monitoringssysteem van NRG Accounting. Het monitoren van de stroompunten wordt indien beschikbaar gekoppeld aan het interne Energie Monitoringssysteem. 

Het besturen van de stroompunten vindt plaats op basis van het Open Charge Point Protocol en Open Charge Point Interface. Het besturingsplatform van NRG Accounting is geschikt om elk type stroompunt aan te sturen.

Verlaag kosten door stroompunten te koppelen en aanbestedingen te verminderen.

Voorzieningen kunnen eenvoudig sectoroverschrijdend ingezet worden.

Hogere inkomsten doordat stroompunten optimaal worden gebruikt en inkomsten maximaal terugvloeien.

Koppelen van Grid Service Providers

Het besturingsplatform van NRG Accounting is gekoppeld aan alle bekende e-Mobility Service Providers. Daarnaast wordt er actief gezocht naar nieuwe, zogenaamde Grid Service Providers, om te koppelen aan het NRG besturingsplatform.

 

Beschikking over meest recente ontwikkelingen in onder andere loadbalancing.

Te koppelen met elke pass/appaanbieder middels OCPI.

Gebruikers behouden op alle voorzieningen keuzevrijheid in stroomleverancier.

Projecten 

Gemeente Leiden

Voor de Gemeente Leiden werkt NRG Accounting aan een stadsbrede aanpak in het monitoren en besturen van de markt- en evenementenvoorzieningen. Doel hierin is dat

Lees meer »