Grid Service Providers

Het platform van NRG Accounting  ondersteunt app- en pasaanbieders in het bieden van services richting gebruikers van stroom in de openbare ruimte.

Het creëren van een vrije energiemarkt voor alle type stroompunten in de openbare ruimte heeft veel voordelen

Een Grid Service Provider (GSP) is een nieuwe term afgeleid van de e-Mobility Service Provider (e-MSP). Een e-MSP verkoopt producten en services richting de eindgebruikers van laadpalen, zoals een laadabonnement, laadpassen of een laadapp. Vanuit de term Grid Service Providers kijken we niet meer alleen naar de laadpaal als zijnde stroombron waarop dit marktmodel ingeregeld kan worden. Een GSP betreft eveneens een partij die producten en services verkoopt aan gebruikers van laadpalen, maar ook aan gebruikers van bijvoorbeeld evenement-, markt- of bouwstroompunten.

Om de stroompunten aan te sturen is het wel van belang dat de hardware hiervoor ingericht is. Kijk op www.stroomkaart.nl welke stroompunten hiervoor geschikt zijn. De behoefte naar een Grid Service Provider zal de komende tijd steeds meer toenemen.

Toename van stroomvragers in de openbare ruimte. Naast de gebruikelijke stroomvragers zoals evenementen, markten en autobezitters zijn er ook andere sectoren met een toenemende behoefte aan stroom in de openbare ruimte. De grootste sector hierin betreft de bouwsector met een behoefte aan laadfaciliteiten op en nabij de bouwplaats. Doordat meerdere sectoren gebruik willen maken van de stroompunten neemt de behoefte naar keuzevrijheid toe.

Uitbreiding van toepassing Open Charge Point Protocol op andere stroompunten dan laadpalen. Het Open Charge Point Protocol/Interface (OCPP / OCPI) betreft een open-source communicatieprotocol waarin het berichtenverkeer tussen het stroompunt en de achterliggende platformen zijn geborgd. Doordat andere type stroompunten, naast laadpalen, voorzien worden van hardware waarmee de aansturing kan plaatsvinden vanuit dit protocol groeien de mogelijkheden voor Grid Service Providers.

Oplopende netcongestie problemen zorgen er voor dat stroompunten verschillende sectoren moeten kunnen bedienen. Een laadpaal wordt niet meer alleen gebruikt voor het laden van auto’s, maar wordt ook ingezet als voedingspunt naar geëlektrificeerd (bouw)materieel. Doordat de grenzen van een stroompunt vervagen liggen er kansen om vanuit een pas of app eindgebruikers optimaal te bedienen.

Voor bestaande e-MSP’s is het mogelijk om een Grid Service Provider te worden door bijvoorbeeld te koppelen met het NRG-platform. Voor partijen die een Grid Service Provider willen worden, maar niet beschikken over de benodigde systemen, kunnen gebruik maken van de applicatie van NRG Accounting.

 

Wordt ook een Grid Service Provider door gebruik te maken van de applicaties van NRG Accounting.

White-label

De applicatie van NRG Accounting is white-label en daardoor volledig naar eigen wens in te richten.

Flexibel in te richten

Mogelijkheid om verschillende rollen en toegangsniveau te geven. De applicatie is in te richten op basis van elk mogelijk richtlijn voor het gebruiken van de stroomvoorzieningen.

Direct beschikbaar als app

De applicatie is na persoonlijke inrichting direct beschikbaar voor IOS en Android.

Roaming

Laat je klanten direct stroom afnemen bij nagenoeg alle laadpalen en, na accreditatie, bij verschillende openbare stroompunten.

Uitgebreide ondersteuning

NRG Accounting beschikt over een 24/7telefonisch helpdesk.

Samen aan de slag? 

Bij start is het als eerste belangrijk om de visie en het eigen beleid vast te leggen. Waar ligt de focus en wat zijn de doelstellingen.

Met het opzetten van de eigen applicatie wordt het design conform eigen wensen ingevuld. De applicatie wordt gekoppeld aan het monitoring- en besturingssysteem van NRG Accounting. Vanuit dit systeem kunnen alle benodigde handelingen eenvoudig uitgevoerd worden.

Projecten