Projectbegeleiding en uitvoering

NRG Services adviseert, begeleid en coördineert in voorbereiding op en tijdens de uitvoering.

Projectcoördinatie

NRG services heeft veel ervaring in het coördineren van kleine en grote projecten waarbij nieuwe stroomvoorzieningen gerealiseerd worden en/of bestaande voorzieningen vervangen dienen te worden. Dit betreffen projecten waarbij het gaat om de aanleg van een enkele stroomvoorzieningen op een bouwlocatie alswel grootschalige projecten in een stadsbrede uitrol van nieuwe stroomvoorzieningen.

Energieloket

NRG Services biedt een energieloket waarmee via een gezamenlijk stappenplan op een snelle, efficiënte en duurzame methode een stroombron in te zetten is.

Het stappenplan wordt geïntegreerd in de organisatie en bestaat veelal uit:

  • Inzet Stroomkaart – direct beschikbare aansluitingen
  • Inzet bestaande aansluitingen – inzicht in bestaande aansluiting en methode voor ontsluiting
  • Aanvraag nieuwe aansluiting – aanvragen van de best passende nieuwe/tijdelijke netaansluiting
  • Optimaliseren stroomvraag – monitoring op het verbruik

Aanvragen vaste stroomaansluitingen

Een specifiek onderdeel in de uitvoering betreft het aanvragen en verkrijgen van een vaste aansluiting. 

Vanuit de dienstverlening van NRG Services kan dit betekenen dat er een aansluiting wordt gerealiseerd in samenwerking met de netbeheerder of vanuit een bestaande aansluiting in de omgeving. Afhankelijk van de situatie van het project en de mogelijkheden van de netbeheerder wordt hierin een passende uitwerking gemaakt.

Projecten 

Uitvoering

Uitvoering Gemeente Amsterdam

Voor de Gemeente Amsterdam heeft NRG Accounting geadviseerd in het opstellen van een Programma van Eisen in het vervangen en aanpassen van haar bestaande markt-

Lees meer »
Uitvoering

COVID-19 testlocaties

Voor verschillende COVID-19 locaties heeft NRG Accounting er voor gezorgd dat vanuit aansluitingen in de omgeving snel en efficiënt overgestapt kon worden op een duurzame

Lees meer »