Stroomkaart.nl

Stroomkaart.nl is het platform waar energievragers en aanbieders samenkomen.

Met onze stroomkaart willen wij een oplossing bieden voor de bouw, evenementen en alle andere denkbare situaties waar stroom nodig is in de openbare ruimte. Met grote regelmaat worden generatoren ingezet omdat men niet op de hoogte is dat er op locatie vaak wel een stroompunt aanwezig is. Vaak zijn deze van een (semi)overheid of bedrijf en is het moeilijk om  toegang te krijgen tot deze stroomvoorziening. Met stroomkaart maken we deze stroompunten bekend en helpen wij aanbieders en vragers om een veilige levering van energie te bewerkstelligen waarbij we kunnen helpen bij alle bijkomende zaken; van installatieverrantwoordelijkheid tot het correct verrekenen van de gemaakte kosten.


Stroomkaart.nl is tevens een Grid Service Provider en actief in verschillende gemeenten. Op de Stroomkaart is aangegeven welke stroompunten met de app Stroomkaart.nl aangestuurd kunnen worden.