Advisering

NRG Accounting ondersteunt in het opstellen van visie- en beleidsstukken over stroomgebruik in de (semi) openbare ruimte.

Slim beheer vaste stroomvoorzieningen

Voor Gemeenten en Overheden adviseert NRG Accounting in het vervangen en/of uitbreidingen van het areaal aan vaste stroomvoorzieningen. In het opstellen van visie- en beleidsstukken wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden om een toekomstbestendig areaal te verkrijgen. Een toekomstbestendig areaal betreft een areaal waarin de vraag en aanbod perfect op elkaar zijn afgestemd én waarin de voorzieningen beschikken over de IOT-oplossingen waarmee efficiënt en effectief beheer kan worden gevoerd.

 

Laadinfrastructuur

NRG Accounting adviseert in diverse werkvelden over het uitrollen van passende laadinfrastructuur. Zowel voor de Gemeenten & Overheden als voor Bouwbedrijven is het uitwerken van een laadvisie van essentieel belang. Een laadvisie die invulling geeft aan de behoefte van vandaag, maar ook past bij de ontwikkelingen van morgen.

 

Meten is weten

NRG Accounting beschikt over een groot assortiment aan meetapparatuur waarmee nauwkeuring het stroomverbruik gemonitord kan worden. Op basis van de meetdata adviseert NRG Accounting over de mogelijkheden in een kleiner en efficiëntere energievoorziening.

 

Bouwplaats van de toekomst

Voor Bouwbedrijven ondersteunt NRG Accounting in het opstellen van een beleidsplan voor het creëren van de energievoorziening passende in de Bouwplaats van de Toekomst. De Bouwplaats van de Toekomst is niet alleen duurzaam, maar beschikt ook over de benodigde slimheid om de energiehuishouding op de meest efficiënte manier te managen.

 

Projecten 

Visie en Beleid

Advies Gemeente Amsterdam

Voor de Gemeente Amsterdam heeft NRG Accounting het volledige areaal aan marktvoorzieningen geanalyseerd. Vanuit de gemaakte analyse is een beheerstuk opgesteld waarin het aantal marktvoorzieningen

Lees meer »
Visie en Beleid

Advies Gemeente Leiden

Voor de Gemeente Leiden heeft NRG Accounting een beleidsstuk uitgewerkt over hoe de Gemeente Leiden de exploitatie kan vormgeven van al haar openbare stroomvoorzieningen.

Lees meer »